Logo Norway Grants

Rodičovství za mřížemi

Rodičovství ve vězení a problematika specifických potřeb dětí vězněných rodičů jsou zatím poněkud málo probádaná témata, ale v poslední době je jim věnováno stále více odborné pozornosti. Také proto se 2. prosince v Brně uskutečnila mezinárodní vědecká konference s názvem Rodičovství za mřížemi, kterou pořádaly Mezinárodní vězeňské společenství ve spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity. Cílem bylo otevřít odbornou diskuzi o těchto tématech a také představit první výsledky unikátního stejnojmenného výzkumu, díky kterému by se mohlo podařit zmapovat terén a vytvořit systém efektivní péče.

Rodičovství ve vězení je také jedním z klíčových témat projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, realizovaného RUBIKON Centrem ve spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders. Projekt je financován z Fondů EHP a Norska v rámci finančního mechanismu Norské fondy 2014 – 2021.

Bangkok Rules nebo-li Bangkocká pravidla je soubor pravidel apelující na specifické zacházení s vězněnými ženami, které, v důsledku jiných kriminogenních faktorů, musí být jiné než zacházení a péče o vězněné muže. V neposlední řadě jsou vězněné ženy také matkami, což vyžaduje zcela specifický přístup a odlišné potřeby a požadavky na péči v době uvěznění.

V rámci projektu byl taktéž realizovaný výzkum, jehož cílem bylo zanalyzovat specifické potřeby žen opouštějící vězení, zmapovat hlavní úskalí, která jejich integraci brání. Cílem rovněž bylo získat podněty využitelné pro implementaci Bangkok Rules v českých podmínkách.

Více o výzkumu se můžete dočíst zde.

Více o mezinárodní vědecké konferenci Rodičovství za mřížemi se dozvíte zde.

Nejnovější příspěvky