Logo Norway Grants

Připravit, pozor, start!

Projekt Bangkok Rules klade důraz na specifické potřeby vězněných a propuštěných žen. Tématem letošního ročníku Yellow Ribbon Run jsou ženy. Spojili jsme tedy své síly a společně jsme zasedli k jednomu stolu s panem Zbyškem Trepešem, ředitelem Vazební věznice Praha Ruzyně. Výsledkem naší vzájemné spolupráce je skvělá zpráva! 8. ročník #yrr odstartuje právě ve Vazební věznici Praha Ruzyně. A kdy? No když jde o ženy, kdy jindy, než na MDŽ! Takže, přátelé, namasírujte svaly a 8. března do bloků! Velký dík patří řediteli věznice panu Zbyškovi Trepešovi a všem dalším zúčastněným – Gábině Slovákové za #yrr, Lence Ouředníčkové za projekt Bangkok Rules a #RUBIKON Centrum.

Oddělení výkonu trestu žen je ve Vazební věznici Praha Ruzyně umístěno v Domově sv. Karla Boromejského, který je určen pro seniory. S péčí o ně zde pomáhají právě odsouzené, které se zúčastní svého prvního běhu se žlutou stužkou 🎗.

Více informací o registraci najdete na www.yellowribbon.cz.

8. ročník Yellow Ribbon probíhá ve spolupráci s projektem Naplnění Bankok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, který je podpořen grantem z Norska a realizován RUBIKON Centrem. 

#zenyavezeni #utecpredsudkum #bangkokrules

představitelé YRR a projektu Bangkok Rules s ředitelem Vazební věznice Praha Ruzyně

Nejnovější příspěvky