Logo Norway Grants

S nástupem do vězení může ženám pomoci instruktážní video

Nástup do vězení, zejm. je-li to poprvé, vzbuzuje velké obavy, stres a úzkost. Ženy, (samozřejmě to ale platí i u mužů), neví, co je čeká, do čeho jdou a jak se na danou životní etapu připravit. Rozhodli jsme se proto, že pro ženy, které nastupují do výkonu trestu odnětí svobody, zejm. pro ty, které jsou prvotrestané, natočíme video, které jim, vedle odborného vězeňského personálu, může být při prvních dnech nápomocné, aby dotyčné věděly, co přesně je čeká, co si s sebou mohou do vězení vzít a co mohou, či naopak nemají, očekávat. Aby věděly, že i pobyt ve vězení se dá nejen přežít, že to není „konec světa“, ale dá se naopak využít ve prospěch svého dalšího vývoje a své další cesty.

Už máme za sebou obhlídky ženské věznice Světlá nad Sázavou a vazební věznice Ruzyně, kde se bude materiál točit. Jsme velmi vděční za úžasně vstřícný přístup Moniky Myšičkové, ředitelky světelské věznice, a za její cenné informace a připomínky scénáře, a Zbyškovi Trepešovi, řediteli vazební věznice Ruzyně za možnost natáčení a zpřístupnění procesů, které nástupivší vězenkyni čekají v nástupní věznici.

Na videu spolupracujeme s nesmírně kreativní Katkou Hladíkovou a jejím natáčecím týmem.

Děkujeme všem zúčastněným a věříme, že v těchto podmínkách se dílo podaří tak, aby plnilo svůj účel, to znamená zklidnit, pomoci, namotivovat a nasměrovat ženy nastupující svůj výkon trestu odnětí svobody.

Video vzniká v rámci projektu Naplnění Bankgok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv trestaných a vězněných žen, podpořený Norským grantem prostřednictvím Norských fondů, realizovaný RUBIKON Centrem.

#vezenskasluzba #veznicesvetlanadsazavou #vezniceruzyne #rubikoncentrum #bankgkokrules #zenayavezeni

ženy za mřížemi ve vězení

Nejnovější příspěvky