Logo Norway Grants

Mezinárodní konference APAC

Ve čtvrtek 19. 10. a v pátek 20. 10. se konala Mezinárodní konference APAC, organizovaná Mezinárodním vězeňským společenstvím.

Metoda APAC je unikátní brazilská metoda vycházející z 50leté zkušenosti Brazilců se zacházením s vězni. Po celém světě se ukazuje, že klasický, konvenční systém vězeňství nefunguje, protože selhává zejm. ve své nápravné funkci. Realita je spíše opačná. Metoda APAC je založená na principech restorativní justice a křesťanství.  Odsouzení nejsou nazýváni odsouzení, ale „recuperados“, což v překladu znamená „zotavující se“. Jsou ubytování v malých vězeňských komunitách, mají civilní oblečení, ale procházejí náročným programem vzdělávání a celodenní práce. Nejsou zde žádní policajti, ani dozorci, jen dobrovolníci, kteří s recuperados pracují. Velký důraz je kladený na důvěru a vztahy. Pravidla věznice jsou nicméně velmi přísná a jejich porušení znamená návrat do běžné věznice. V současné době je v Brazílii na 68 APACů, ve kterých je umístěno okolo 5 000 odsouzených.

Metoda APAC dosahuje pozoruhodných výsledků, a to nejen v nápravě recuperados zvyšováním osobní odpovědnosti, ale také pomáhá udržovat a budovat rodinné vztahy, stejně jako pomáhá obětem trestných činů. Míra recidivy v APAC věznicích je 10 – 15 % ve srovnání s 80 – 85% recidivou v běžných brazilských věznicích.

Jsme rádi, že se k nám dostávají nové inspirace z různých koutů světa, které se zaměřují na nové, efektivnější způsoby práce s odsouzenými muži a ženami uvnitř věznic, ale také na přípravu na jejich propuštění.

#APAC #RESCALED #rescaledmovement #detentionhouses #criminaljusticereform #socialchange #prison #advocacy #socialimpact #normalization #changingthesystem

www.rescaled.org

www.rescaled.cz

APAC metoda pro zacházení s vězni

Nejnovější příspěvky