Logo Norway Grants

Recepce ŽENY A VĚZENÍ na Norské ambasádě Konaná u příležitosti ukončení projektu Naplnění Bangkockých pravidel v ČR

8. listopadu, 18:30 – 20:30 hodin, Residence of the Norwegian Ambassador

S koncem tohoto roku končí i dvouletý projekt Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen, realizovaný RUBIKON Centrem ve spolupráci s norskou nevládní organizací Culture Break Borders, financovaný grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

Projekt reagoval na výzvu OSN a PRI (Penal Reform International), které apelují na potřebu řešení globálního problému nárůstu vězněných žen implementací tzv. Bangkok Rules v praxi jednotlivých států.

Bangkocká pravidla jsou soubor 70 pravidel zaměřených převážně na zacházení s trestanými a vězněnými ženami

Za tímto účelem vznikla řada cenných materiálů – např. Příručka Bangkockých pravidel propojená s edukativním videem o těchto pravidlech, instruktážní video pro ženy nastupující do výkonu trestu odnětí svobody, český překlad Bangkockých pravidel a další.

Materiály věnované problematice žen ve vězení i po propuštění budou slavnostně představeny tuto středu 8. 11. od 18,30 v rezidenci Norského ambasadora a nabídnuty k dispozici a používání všem orgánům činným v trestní justici. Patronkami výstupů se stanou dámy Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva při Úřady vlády ČR a Andrea Matoušková, ředitelka Probační a mediační služby. Patrony pak budou pánové Karel Dvořák, náměstek člena vlády z Ministerstva spravedlnosti a Simon Michailidis, generální ředitel Vězeňské služby ČR.

I my čerstvě narozeným materiálům přejeme hodně zdaru a úspěchů a hlavně hojného využívání všemi aktéry, které mají co do činění s trestanými, vězněnými a propuštěnými (samozřejmě nejen) ženami. Pokud pomohou změnit lidské osudy směrem k lepšímu, šťastnějšímu a zdravějšímu životu, pak budou dobře plnit svůj účel… :o).

Děkujeme za vstřícné přijetí a hostitelství organizačnímu týmu Norské ambasády, zejm. zástupci velvyslance panu Per Øystein Vatneovi za jeho zájem a úvodní slovo.

#bangkockapravidla #bangkokrules #pravidlaOSN #norskaambasada #norwegianambassy #Norwegian Ambassador #ministerstvospravedlnosti #vezenskasluzbacr #GRVS #probacniamediacnisluzba #PMS #uradvladycr #rubikoncentrum

#fondyEHP či #norskefondy #programlidskaprava

fotka Norské ambasády s norskou vlajkou

Nejnovější příspěvky