Logo Norway Grants

Příběh č. 6 – JANA: ŠTĚSTÍ JE STRAŠNĚ KŘEHKÝ

Studie ukazují, že ženy nejčastěji páchají majetkovou trestnou činnost, která souvisí s materiální deprivací a celkovou marginalizací. Vzrůstající míra chudoby a marginalizace začíná být v posledních letech značně feminizována a dopadá ve větší míře na ženy, které se pak nemohou adekvátně postarat o své děti a končí ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).

Děkujeme paní Janě za sdílení svého příběhu. Když člověk nahlédne do zákulisí příběhů páchání trestné činnosti a objeví v něm lidskou tvář, je nasnadě otázka, zda strohé označení „pachatelka“ není přece jen velkou a nepatřičnou zkratkou. Neboť tyto ženy, stejně jako paní Jana, v nějaké fázi svého života, ještě před uvězněním, zažily nějakou formu traumatizující životní zkušenosti (fyzické, psychologické, symbolické, sexuální, ekonomické), která do velké míry negativně ovlivnila jejich životní strategie, které je dovedly až do vězení.

Možná stojí za to na to pomyslet před tím, než se kdokoliv z nás dopustí rychlého a zkratkovitého soudu a odsouzení z přesvědčení, že mě se přece nic takového nemůže stát. Jak zmiňuje paní Jana, ani ona si před 15 lety něco takového nedovedla vůbec představit. A přiznejme si, že sejít z cesty, zejm. v dnešní době, není zas tak moc složité.

Děkujeme všem osobám, neziskovkám, institucím, kteří lidem s trestní minulostí pomáhají! A paní Janě přejeme hodně zdaru a sil na její další životní cestě. Nechť jsou všechny její další kroky šťastné!

Celý příběh Jany si můžete přečíst zde.

Zdroj: MERTL, Jiří (2023). Ženy s žitou zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody a jejich specifické potřeby. Praha: RUBIKON Centrum.

#bangkokrules #bangkockapravidla #rubikoncentrum #zenyavezeni #specifickepotrebyveznenychapropustenychzen

žena v poutech držící si hlavu

Nejnovější příspěvky