Logo Norway Grants

Kampaň

Cílem kampaně je zvýšit povědomí o problematice naplňování práv a specifických potřeb trestaných a vězněných žen. Zároveň zmírnit předsudky veřejnosti formou spotové kampaně v České televizi a osvětových aktivit ve spolupráci s projektem Yellow Ribbon a jeho hlavní akce Yellow Ribbon Run. V roce 2023 proběhne již 8. ročník věnovaný ženám.

leden 2023
Citylight kampaň „I žena ve vězení může být dobrou matkou“

Velkoformátová kampaň ve spolupráci s Hlavním městem Praha rozmístěna na celkem 30 citylightů v Praze.

leden - červen 2023
Putovní výstava fotografií

Jde o doprovodnou putovní výstavu fotografií s příběhy vězněných žen akcí Yellow Ribbon, kterou ve Věznici Světlá.  nad Sázavou nafotil Jan Jirkovský v rámci 8. ročníku   Yellow Ribbon Run. 

leden - červen 2023
Příběhová kampaň

Jde o doprovodnou kampaň příběhů žen s vlastní zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody realizovanou na sociálních sítích. Zveřejněné příběhy níže.

8. března 2023
Mezinárodní den žen
8. březen 2023 patří ženám

Osvětovou kampaň zahájíme na Mezinárodní den žen.

20. dubna 2023
Kulatý stůl a druhý Žlutostužkový běh

Kulatý stůl věnovaný specifikům práce s vězněnými a trestanými ženami, kde si zástupci Vězeňské služby ČR a Probační a mediační služby mohli vyměnit cenné zkušenosti a načerpat inspiraci.

19. května 2023
Tisková konference k 8. ročníku Yellow Ribbon Run

Tisková konference se již tradičně koná v hotelu Hilton Prague a je pořádána u příležitosti 8. ročníku osvětového běhu na podporu lidí s trestní minulostí, který je letos věnovaný ženám.

20. června 2023
Yellow Ribbon Run
Yellow Ribbon Run - Uteč předsudkům!

Tento den je věnovaný nejen ženám, které jsou letošním tématem 8. ročníku YRR, ale také hlavnímu závodu Běhu se žlutou stužkou v aktivním lesoparku v Řeporyjích.

WEB | FACEBOOK | INSTAGRAM | YOUTUBE

19. - 21. června 2023
Kriminologické dny – Kvalitativní výzkum projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR

V rámci Kriminologických dnů pořádaných Českou kriminologickou společností ve spolupráci s Právnickou a Filozofickou fakultou UK představíme výsledky kvalitativního výzkumu a zaměříme se na problematiku Bangkok Rules a ženy ve vězení.

září 2023
Týden restorativní justice
Týden restorativní justice

Zakončení kampaně bude součástí programu Týdne restorativní justice. 

23. října – 5. listopadu 2023
Mediální kampaň v České televizi

Vysílání charitativního spotu "Vězením trest nekončí" upozorňující na výzvy, kterým čelí ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti. 

Vysílání spotu doprovází kampaň na sociálních sítích RUBIKON Centra. Chceme v ní zdůraznit, že naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení. 

Kampaňové příběhy níže.

Spot je možné shlédnout zde.

8. listopadu 2023
Recepce a křest výstupů projektu na Norské ambasádě

Představí výstupy a výsledky projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR.

9. listopadu 2023
Závěrečná konference Ženy & vězení

Odborná konference za účasti odborníků z řad trestní justice v ČR, ale i kolegů z Norska, Skotska, Belgie a dalších evropských západních zemí proběhne pod záštitou ministra spravedlnosti Pavla Blažka a generálního ředitele Simona Michailidise. Bude věnována tématu Bangkok Rules a tématice Rescaled, nebo-li komunitním věznicím. Součástí budou tematicky zaměřené workshopy. Program konference.

MEDIÁLNÍ KAMPAŇ

V rámci mediální kampaně se můžete těšit na mediální výstupy, příběhy a příspěvky na sociálních sítích, profilech influencerů, výstupy v podcastových médiích, tiskové konference, nebo třeba charitativní spot k tématu a vězněných žen.