Logo Norway Grants

Videa a materiály

INFOGRAFIKA

Infografika ve formátu pdf je k dispozici ZDE.

INFOGRAFIKA

Infografika ve formátu pdf je k dispozici ZDE.

INFOGRAFIKA

Infografika ve formátu pdf je k dispozici ZDE.

INFOGRAFIKA

Infografika ve formátu pdf je k dispozici ZDE.

VIDEO

„Ocitla jsem se na cele, neměla jsem žádné informace, co se bude dít dál. Byla jsem vyděšená, chtěla jsem dělat všechno správně, ale nevěděla jsem, co je správně. Měla jsem pocit, že mi skončil život. Počítala jsem si dny do konce a myslela si, že to nemůžu nikdy dát, že je to nekonečný. První dny, to je naprostá panika. Nemohla jsem se ani nadechnout…“ (Jana)

Takhle nebo podobně jako paní Jana popisuje svůj nástup do výkonu trestu mnoho prvotrestaných žen. Abychom jim tento životní zlom aspoň trochu usnadnili, rozhodli jsme se natočit instruktážní video, které ženy nastupující do výkonu trestu odnětí svobody provede prvními dny. Aby věděly, co je čeká, jak se na to připravit a jak si počínat. Na tvorbě videa se podílely ženy, které už mají stejnou zkušenost za sebou, znají „nepsaná pravidla“ a umějí poradit, jak si pobyt za mřížemi nedělat horší, než je nutné.

Video vzniklo v úzké spolupráci s Vězeňskou službou ČR a Probační a mediační službou. Zvláštní poděkování patří zejm. Generálnímu ředitelství VSČR, Vazební věznici Praha Ruzyně a ženské Věznici Světlá nad Sázavou, v nichž probíhalo samotné natáčení videa.

Na videu se také velkou měrou podílely samotné ženy, které mají žitou zkušenost s pobytem ve vězení.

Děkujeme také Kateřině Hladíkové, režisérce, scénáristce a dramaturgyni v jedné osobě, a jejímu týmu. A za skvělý a obětavý herecký výkon Kateřině Beran :o).

Video je k dispozici ZDE.

VIDEO

Od 23. 10. do 5. 11. Česká televize vysílá náš spot upozorňující na výzvy, kterým čelí (nejen) ženy propuštěné z výkonu trestu při svém návratu do společnosti.

Spotová kampaň je vysílána na všech kanálech ČT s výjimkou ČT:D ve všech časových slotech včetně prime time. Tato možnost se nám naskytla díky tomu, že minulý spot, který jsme natočili se stejnou režisérkou, získal Cenu ČT v rámci Cen Fóra dárců.

Vysílání spotu doprovází kampaň na webových stránkách RUBIKON Centra a sociálních sítích. Chceme v ní zdůraznit, že naplnění životní změny je vždy v rukou člověka samotného, ale překážky na cestě jsou často tak velké, že to nestačí. Bez podpory a pomoci i velmi motivovaní lidé selhávají a vrací se zpět do vězení.

Spot vznikl ve spolupráci s Generálním ředitelstvím VSČR a Vazební věznicí Praha Pankrác, kde byla část spotu natáčena. 

Spot byl vytvořen v rámci projektu zaměřeného na vězněné a propuštěné ženy Naplnění Bangkok Rules v ČR a natočila ho pro nás režisérka Kateřina Hladíková se svým týmem a s herečkou Kateřinou Beran v roli ženy propuštěné z vězení. 

Projekt „Naplnění Bangkok Rules v ČR: Cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen“ je podpořen grantem z Norska. #bangkokrules #bangkockapravidla #zenyavezeni #vezenskasluzbaCR #VSCR #fondyEHP #norskefondy #programlidskaprava  

Video je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Příručka k tzv. Bangkockým pravidlům vznikla ve spolupráci s ženami s žitou zkušeností a s odborníky napříč sektory a obory, tvořící tzv. Core Group projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR, kde byly zastoupeny např. Vězeňská služba ČR, Probační a mediační služba, Akademie VSČR. Přiručka je ve formátu pdf k dispozici ZDE.

Na Příručku navazuje krátké video o Bangkok Rules, které je ke shlédnutí na YouTube – odkaz zde.

VIDEO

Video navazuje na Příručku k Pravidlům OSN pro zacházení s vězněnými a trestanými ženami, tzv. Bangkocká pravidla přijatá v roce 2010, a je k dispozici ZDE.

VÝZKUMNÁ ZPRÁVA

Základní zjištění:

 • trestná činnost žen je velmi často spojená s marginalizací, traumatizací a toxickými partnerskými vztahy
 • ženy jsou mnohem častěji oběťmi násilí
 • nejčastěji páchají majetkovou trestnou činnost v důsledku závislostí
 • ženy páchající násilnou trestnou činnost byly v drtivé většině případů samy obětí nějaké formy násilí (fyzického, psychického, sexuálního, ekonomického…)
 • typickým případem z výzkumu je žena, která se po propuštění potýká s
  marginalizací, dluhy a exekucemi, nestabilním bydlením,  narušeným
  duševním zdravím, toxickými partnerskými vztahy a péčí o dítě, u něhož zpravidla usiluje, aby ho dostala do péče
 • specifickou
  potřebou vězněných je i kontakt s rodinou a dětmi, který byl také narušen uvězněním
 

Možná východiska:

 • komplikovanou situaci vězněných a propuštěných žen by pomohly řešit dostupné a propojené programy, které by v kombinaci s alternativními testy adresovaly tyto potřeby a pomohly ženám nastartovat nové životní strategie a vymanit je z
  kruhu marginalizace a s ní související trestné činnosti

Celá výzkumná zpráva Ženy s žitou zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody a jejich specifické potřeby je ke stažení ve formátu pdf dispozici ZDE

PDF ke stažení

Český překlad plného znění Bangkockých pravidel je ve formátu pdf k dispozici ZDE

PDF ke stažení

Komunitní věznice (nejen) pro ženy: Jaké principy, pro koho a jak? Jaké nové příležitosti a nároky přinášejí? Jaký význam má propojení na komunitu?

Zápis k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Co podporuje vznik komunitních věznic? Kdo jsou důležití aktéři? Jaké jsou překážky, které musíme při rozvoji komunitních věznic překonávat?

Zápis je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Chceme mít data o tom, že komunitní věznice fungují? Na jaké otázky hledáme odpověď? Jakou roli v tom hrají evaluace a výzkum?

Zápis je k dispozici ZDE

PDF ke stažení

Johan Lothe, zakladatel Wayback, norské neziskové nadace pracující s propuštěnými vězni. Prezentace z Konference ŽENY A VĚZENÍ, která proběhla 9. listopadu v Praze je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Helene De Vos, výkonná ředitelka evropské stě za komunitní věznice RESCALED. Prezentace z Konference ŽENY A VĚZENÍ, která proběhla 9. listopadu v Praze je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

John Docherty, strategický tým pro ženy, Vězeňská služba Skotsko. Prezentace z Konference ŽENY A VĚZENÍ, která proběhla 9. listopadu v Praze je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Zdeněk Rosenberg, hlavní ekonom neziskového think-tanku České priority. Prezentace z Konference ŽENY A VĚZENÍ, která proběhla 9. listopadu v Praze je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Monika Myšičková, ředitelka ženské Věznice Světlá nad Sázavou. Prezentace z Konference ŽENY A VĚZENÍ, která proběhla 9. listopadu v Praze je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Jiří Mertl, výzkumník, Karlova univerzita. Konference ŽENY A VĚZENÍ, která proběhla 9. listopadu v Praze je k dispozici ZDE.

PDF ke stažení

Prezentace odborníků z Věznice Světlá nad Sázavou o specifických způsobech zacházení s vězněnými a trestanými ženami, při příležitosti KULATÉHO STOLU konaného 20. 4. 2023 na zámku Světlá nad Sázavou.

Dokument ke stažení ZDE.

PDF ke stažení

Prezentace odborníků z Probační a mediační služby o specifické práci se trestanými a propuštěnými ženami, při příležitosti KULATÉHO STOLU konaného 20. 4. 2023 na zámku Světlá nad Sázavou.

Dokument ke stažení ZDE.

PDF ke stažení

Komunikační strategie projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k naplnění lidských práv vězněných a odsouzených žen je ve formátu pdf k dispozici ZDE.