Logo Norway Grants

Bangkok rules

CO JSOU BANGKOK RULES?

Soubor 70 pravidel zaměřených převážně na zacházení s trestanými a vězněnými ženami. Jejich vznik byl iniciován thajskou vládou. Byla přijata Valným shromážděním OSN 21. prosince 2010 a doplnila obecné standardy do té doby platné pro všechny vězně. Pravidla apelují na snižování zbytečného uvězňování a obracejí pozornost ke specifickým potřebám trestaných a odsouzených žen. 

Historicky byly věznice a vězeňské režimy téměř vždy navrženy pro většinovou mužskou vězeňskou populaci. Od architektury budov, přes bezpečnostní postupy, až po zdravotní péči, kontakt s rodinou, práci a vzdělávání. 

Bangkok Rules se vztahují na všechny vězenkyně, ať už jsou ve vazbě nebo odsouzené. Upravují všechny fáze jejich kontaktu se systémem trestní justice, od doby před odsouzením až po propuštění zpět na svobodu.

Bangkok Rules navazují na tzv. minimální standard zacházení s vězni (Standard Minimum Rules), který byl poprvé přijat v roce 1957 a v roce 2015 byla tato pravidla revidována a přijata jako pravidla Nelsona Mandely (UN Nelson Mandela Rules).

PRI (Penal Reform International) je nevládní organizace, která celosvětově pracuje na podpoře systémů trestní justice. Jejím cílem je, aby systémy trestní justice byly nediskriminační a chránily práva znevýhodněných osob. PRI provozuje praktické programy v oblasti lidských práv a podporuje reformy, díky kterým je trestní justice spravedlivá a efektivní. Více informací tématu trestaných a vězněných žen na adrese www.penalreform.org/issues/woman/