Logo Norway Grants

Výzkum

K problematice stále se zvyšujícího počtu vězněných žen v ČR, naplňování jejich práv a specifických potřeb nemáme relevantní data. Cílem výzkumu je zanalyzovat specifické potřeby žen opouštějících vězení, zmapovat hlavní úskalí, která jejich integraci brání. Cílem je rovněž získat podněty využitelné pro implementaci Bangkok Rules v českých podmínkách.

JAK?

Kvalitativní výzkum formou polostrukturovaných a narativních rozhovorů:

  • se ženami po výkonu trestu odnětí svobody
  • se zaměstnanci věznic, neziskových organizací, sociálními kurátory a dalšími odborníky, kteří pracují s trestanými a vězněnými ženami

SHRNUTÍ A VÝSLEDKY

Prostor pro

  • zpráva k projektu 
  • shrnutí výstupů výzkumu
  • odborný článek
  • fact sheets