Logo Norway Grants

„Jak mě tenkrát přítel týral, tak jsem měla to sebevědomí hodně nízký“: vratkost kategorií „pachatel/ka“ a „oběť“ v kriminologii a sociální práci

Jiří Mertl se v článku, který vyšel v září 2023 v časopisu Sociální práce, zamýšlí nad relativizujícím charakterem pojmů „pachatel/ka“ a „oběť“, které mají tendenci redukovat kontext páchání trestné činnosti a tím také možnou sociální práci s vězněnými a propuštěnými osobami a také preventivní strukturální změny.

Článek datově vychází z kvalitativního výzkumu Ženy s žitou zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody a jejich specifické potřeby, v jehož rámci bylo realizováno 31 polo-strukturovaných narativních rozhovorů s propuštěnými ženami a 12 rozhovorů s odborníky, kteří s vězněnými ženami pracují. Data byla analyzována prostřednictví kvalitativní obsahové analýzy.

VÝSLEDKY: Propuštěné ženy se v rámci svého života potýkaly s celou řadou traumatizujících
událostí a zkušeností, které měly významný vliv na páchání trestné činnosti. Kategorie „pachatelka“
a „oběť se u nich do velké míry prolínaly.

IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Redukce vězněných a propuštěných osob do kategorie „pachatel/ka“ omezuje možnosti, jak těmto osobám pomoci skrze sociální práci, a zároveň individualizuje strukturální problémy (nerovnosti, mocenské disproporce a kulturní stereotypy), což znesnadňuje jejich odbourávání a vytváření adekvátních podmínek pro vykonávání sociální práce.

Celý článek je pro předplatitele k dispozici v online vydání časopisu Sociální práce ZDE.

Pro ty, kteří nemají předplatné, je možné využít sken ve formátu pdf ZDE.

Více k výzkumné zprávě ZDE. Celá výzkumná zpráva je ke stažení na tomto odkazu.

Jiří Mertl

Mgr. Jiří Mertl, Ph.D., se zabývá kriminologií, sociální spravedlností, kritickou sociální prací, sociální deviací a marginalizací. V současné době ho zajímá zejména sociální práce a poradenství s vězněnými a propuštěnými osobami, a to v ideových intencích kritické sociální práce.

Tento článek vznikl v rámci projektu „Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře lidských
práv vězněných a propuštěných žen“ podpořený grantem z Norska prostřednictvím Norských fondů.

Foto: Jan Jirkovský

#bangkokrules#bangkockapravidla#zenyavezeni

www.zenyavezeni.czwww.eeagrants.cz

Žena ve vězení_autor Jan Jirkovský

Nejnovější příspěvky

ženy ve vězení Drahonice, Jan Jirkovský

Ženy z Drahonic očima Honzy Jirkovského

Další várka fotografií sociálně zaměřeného fotografa Honzy Jirkovského, tentokráte z Věznice Nové Sedlo, objekt Drahonice. Fotogalerii se můžete prohlédnout ZDE. #vezenskasluzbacr #vscr #rubikoncentrum #bangkokrules#bangkockapravidla#zenyavezeni #fondyEHP#norskefondy#programlidskaprava

Pokračovat ve čtení »