Logo Norway Grants

Recidiva, gender a další nová kriminologická data pro ČR (v1.0) – STUDIE

žena za mřížemi

Většina analýz prezentovaných v této studii vznikla pro projekt Naplnění Bangkok Rules v ČR:cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen. Tento projekt realizovalaorganizace RUBIKON Centrum, z. ú., od které vzešla iniciativa podrobněji se zabývat recidivou ajejími odlišnostmi u mužů a žen. Studii vypracoval think-tank České priority, z. ú.Tato studie by nevznikla bez ochoty […]

ZE SVÉHO ŽIVOTA BYCH NEZMĚNILA ANI „Ň“

rozhovor s ženou s žitou zkušeností s výkonem trestu odnětí svobody

V tomto podcastu jsme si popovídali s Bětkou, o tom, jak žila před i mezi výkony trestu, které byly celkem tři. A taky o tom, jak se žije po 18 letech strávených na drogách, a s čím se potýkala po propuštění. Podcast vznikl v době realizace projektu Naplnění Bangkok Rules v ČR: cesta k podpoře […]