Logo Norway Grants

Recidiva, gender a další nová kriminologická data pro ČR (v1.0) – STUDIE

Většina analýz prezentovaných v této studii vznikla pro projekt Naplnění Bangkok Rules v ČR:
cesta k podpoře lidských práv vězněných a propuštěných žen
. Tento projekt realizovala
organizace RUBIKON Centrum, z. ú., od které vzešla iniciativa podrobněji se zabývat recidivou a
jejími odlišnostmi u mužů a žen. Studii vypracoval think-tank České priority, z. ú.
Tato studie by nevznikla bez ochoty a součinnosti Vězeňské služby ČR, která poskytla všechna
pro analýzu potřebná data.

Tato studie ukazuje doposud neprezentovaná data na penologickou recidivu, tedy návrat
propuštěných do výkonu trestu odnětí svobody (VTOS)
, dle pohlaví, dle typu propuštění a
ukazuje též rozdíl u mladších ročníků. V druhé části jsou podobně ukázány četnosti
nejčastějších trestných činů
v rozsudcích odsouzených k výkonu trestu odnětí svobody (VTOS).

Celou studii je možné v pdf formátu stáhnout ZDE.

Pro dotazy k výsledkům analýzy můžete kontaktovat autory:
Zdeněk Rosenberg, zdenek@ceskepriority.cz
Ladislav Frühauf, ladislav@ceskepriority.cz
Andrea Vuová, andrea@ceskepriority.cz

žena za mřížemi

Nejnovější příspěvky